Един ден на … Мария Ветин, Мениджър “Бизнес развитие” в Walltopia

За много клиенти и партньори, първата среща с Walltopia е срещата с търговския ни екип – по имейл, на търговско изложение или друго събитие, свързано с индустрията ни. Затова и избрахме да започнем най-новата ни рубрика – поредица от интервюта и статии, които да разкажат повече за всеки от отделите ни, именно от търговския екип и в частност този,  който отговаря за портфолиото от продукти обединени от концепцията #ActiveEntertainment.

Запознайте се с Мария Ветин, Мениджър “Бизнес развитие” в компанията, и научете какво съдържа тази роля при нас и какво е нужно, за да бъде човек успешен в нея. 

 

Мария, здравей! Как изглежда един твой стандартен ден в офиса?

Трудно ми е да определя как изглежда един стандартен ден, защото в нашата работа ден с ден не си приличат, но със сигурност мога да кажа, че не започва в офиса. Повечето проекти, за които отговарям, са в държави на изток, някои от които с 5+ часа разлика спрямо нашата часова зона. Така още с подготовката за офиса, от 7 сутринта, отговарям на имейли и WhatsApp съобщения. Вярвам, че навременната комуникация с клиенти и партньори спомага за по-гладък процес на работа и изгражда доверие, затова и гледам на този ранен старт като на нещо, което ме подпомага, а не тежи. Но и като цяло съм си morning person 🙂

В офиса продължавам с прегледа на имейлите и приоритизирам задачите за деня. Или по-точно, проверявам дали не е необходимо някакво разместване, което да отрази динамиката на работата. Обикновено имам между една и три срещи с клиенти (онлайн), както и поне толкова вътрешни срещи с колеги от различните отдели за работа по проектите ми. Текущи задачи, които намират своето място почти ежедневно, са търсене на нови клиенти, изпращане на покани за срещи по време на търговски  изложения,  подготовка на материали, оферти или договори за вече настоящи проекти. Разбира се, понякога се налага и да гася пожари.

Сподели повече – какво за теб е пожар?

Спешно искане от клиент (обикновено свързано с казус по проект, който не търпи отлагане); спешна задача, поставена от моя мениджър – търговския директор на отдел Active Entertainment; или проблем, който сме открили или е изникнал в работата по даден проект и трябва неотложно да се изкомуникира с клиента и да се предприемат действия за решаването му. Накратко – всичко непредвидено, което обикновено не присъства в списъка със задачи. Независимо, че всички тези спешности налагат промяна в приоритетите на деня, носят и динамика, която изгражда гъвкавост на характера. При нас нямам как да е скучно!

 

Извън тези ситуации, които извикват бързата ти намеса, кои са основните ти отговорности и приоритети?

Като ръководител на вътрешен за отдела търговски екип (team leader), основната ми задача е да ръководя и развивам хората в екипа си. А критерий за успех е възможно най-много потенциални клиенти да изберат Walltopia спрямо наши конкуренти в индустрията. Не спирам да водя и собствени проекти – от първоначалния етап на преговори, през консултиране за най-подходящите решения спрямо локация, таргет клиенти и бизнес план, до координиране на различни въпроси, които излизат след подписване на договора за производство и понякога продължават до няколко месеца след старта на проекта. Всичко това се случва в близка комуникация с архитекти, инженери и проджект мениджъри от екипа ни. Районите, които съм избрала за фокус на работата ни и в които виждам най-висок потенциал за развитие, са Югоизточна Азия и Средния Изток. Над всички тези задачи на деня, стои и най-важната – намиране на нови клиенти и пазарни ниши за продуктите ни.

Какво трябва да се е случило през деня ти, за да го мислиш като успешен в края му?

Да съм изпълнила поне три задачи от списъка си (което понякога е доста трудно) и да съм успяла да разреша всички неотложни проблеми в рамките на деня.

И последно – трите най-важните качества за успех на твоята позиция?

Постоянство, мотивация и отговорност. Дори и да допуснеш грешка или да направиш пропуск – вътрешно в компанията или пред клиент, да умееш да поемеш отговорност и да поправиш ситуацията вместо да чакаш проблемът да се реши от само себе си или никой да не разбере. Проектите ни са сложни, комуникацията с екипа на клиента е от дистанция, произвеждаме в България, монтираме по цял свят. Колкото и опит да имаме, случва се да има фактори или ситуации извън нашия контрол и затова навременната комуникация заедно със способността да носим отговорност за обещаното пред клиента, са ключови фактори за успехите ни.

Мотивацията за мен е силата, която те кара всеки ден да си по-добър от предишния; да търсиш, да знаеш повече, отколкото се изисква от теб. Винаги да си готов да извървиш онази екстра миля, за която всички знаем, но малцина избират.

Постоянството е важно както за собственото ти развитие, така и в моменти на трудност – примерно ако клиент откаже да съдейства по даден въпрос или проекта спре заради сложен административен казус в държава Х. Важно е да не се обезкуражаваш, а да намирашп начин to get the job done. (А такъв винаги има!)

Има ли ги тези три качества, резултатите не закъсняват.

***

Кратка твоя визитка:

Година, в която си стартирала кариерата си в Walltopia? 2016г.

Позиция, на която си започнала в компанията: Търговски асистент ( Sales Administrator)

Позиция, на която си в момента? Мениджър “Бизнес развитие” ( Business Development Manager)

Образование: Магистър “Право” , СУ

 

 

To top