Walltopia

Старши строителен Инженер (код: СИ1)

гр. Летница


КОИ СМЕ НИЕ

 

WALLTOPIA е световният лидер в производството на изкуствени стени за катерене. Оперираме в над 50 държави на 6 континента с над 19 години опит в индустрията.

Във връзка с подписания от „Уолтопия“ АД договор BG16RFOP002-1.005-0199-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020г., процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с предмет на изпълнение проект: „Рaзработване на продуктова иновация "Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм и вертикална издигаща система" Уолтопия АД търси да назначи:

Строителен Инженер

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 • Ръководи вътрешен екип от строителни инженери във връзка с изпълнението на възложения проект;
 • Работи в тясно сътрудничество с други служители работещи по проект;
 • Извършва, преглежда и одобрява чертежи на AutoCAD и Advance Steel;
 • Извършва анализ и изчисления на конструкцията;
 • Разрешава възникнали проблеми, свързани с дизайна и изработването на конструкцията.

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ:

 • Висше образование в сферата на Техническите науки, направление Архитектура, строителство и геодезия /специалност Строителни конструкции/;
 • 3 години професионален опит
 • Отлични познания по AutoCAD /познания по Advance steel ще се разглежда като предимство/;
 • Познания по Robot Structural Analysis или друг подобен софтуер;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Ориентираност към резултати;
 • Енергична и мотивирана личност.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Работа по проект за 3 месеца
 • Предизвикателна работа в млад екип, ориентиран към постигането на резултати;
 • Възможност за професионално развитие в компания на световно ниво;
 • Среда, която е резултатно ориентирана, подкрепя иновациите и дава възможност на идеите Ви да се осъществят;
 • Срок за кандидатстване от 28.06.2018 до 12.07.2018

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако сме предизвикали интереса ви, моля представете Вашата автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

 

·         Проектира и разработва нови продукти и процеси във връзка разработването на продуктовата иновация „Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм с вертикална издигаща система"

·         Организира тестване и сертифициране на новоразработените продукти / процеси, където е приложимо;

·         Създава процедури и ръководства, придружаващи новата реализация на продукти / технологии;

·         Kомуникира инспектира и оптимизира производството на проектираните от него компоненти и системи;

Walltopia

Строителен Инженер

гр. Летница


КОИ СМЕ НИЕ

 

WALLTOPIA е световният лидер в производството на изкуствени стени за катерене. Оперираме в над 50 държави на 6 континента с над 19 години опит в индустрията.

Във връзка с подписания от „Уолтопия“ АД договор BG16RFOP002-1.005-0199-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020г., процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с предмет на изпълнение проект: „Рaзработване на продуктова иновация "Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм и вертикална издигаща система" Уолтопия АД търси да назначи четирима специалисти за гр. Летница на позиция:

Строителен Инженер

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 • Изготвяне на коструктивен проект за прототипа на производствената иновация и други задачи във връзка с изпълнението на възложения проект;
 • Изготвяне на производствени и монтажни чертежи за прототипа на продуктовата иновация.
 • Работи в тясно сътрудничество с други служители работещи по проекта;
 • Извършва анализ и изчисления на конструкцията;

ИДЕЛНИЯТ КАНДЕДАТ:

 • Висше образование в сферата на Техническите науки, направление Архитектура, строителство и геодезия /специалност Строителни конструкции/;
 • 2 години професионален опит
 • Отлични познания по AutoCAD /познания по Advance steel ще се разглежда като предимство/;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Ориентираност към резултати;
 • Енергична и мотивирана личност.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Работа по проект за 3 месеца
 • Предизвикателна работа в млад екип, ориентиран към постигането на резултати;
 • Възможност за професионално развитие, подкрепено от световния лидер в катерачната индустрия;
 • Среда, която е резултатно ориентирана, подкрепя иновациите и дава възможност на идеите Ви да се осъществят;
 • Срок за кандидатстване от 28.06.2018 до 12.07.2018

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако сме предизвикали интереса ви, моля представете Вашата автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

 

·         Проектира и разработва нови продукти и процеси във връзка разработването на продуктовата иновация „Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм с вертикална издигаща система"

·         Организира тестване и сертифициране на новоразработените продукти / процеси, където е приложимо;

·         Създава процедури и ръководства, придружаващи новата реализация на продукти / технологии;

·         Kомуникира инспектира и оптимизира производството на проектираните от него компоненти и системи;

Walltopia

Продуктов изследовател

гр. Летница


КОИ СМЕ НИЕ

 

WALLTOPIA е световният лидер в производството на изкуствени стени за катерене. Оперираме в над 50 държави на 6 континента с над 19 години опит в индустрията. През 2012 решихме да се предизвикаме като влезем в Amusement индустрията.

Във връзка с подписания от „Уолтопия“ АД договор BG16RFOP002-1.005-0199-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020г.,процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с предмет на изпълнение проект: „Рaзработване на продуктова иновация "Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм и вертикална издигаща система" Уолтопия АД търси да назначи:

Продуктов изследовател за гр. Летница

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше образование, магистърска степен в сферата на "Техническите науки" с направление "Архитектура, строителство и геодезия"
 • Квалификация: магистър, архитект или инженер
 • 5 г. професионален опит

ОТГОВОРНОСТТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Избор на терен за изграждането на прототипа на продуктовата иновация "Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм с вертикална лифт система".
 • Изготвяне на проучване за необходимата проектна документация за изграждане на съоръжението на избрания терен
 • Подготовка за изграждането на съоръжението.
 • Извършване на проучване за подходящи материали и технологии за реализация на новата функционалност и новия начин на ползване, които предложената продуктова иновация трябва да има.
 • Организация на тръжни процедури и закупуване на материали и консумативи
 • Инспекция на доставените материали за качество и якостни характеристики.
 • Проучване и подготовка на тестване на прототипа, организация и провеждане

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Работа по проект за срок от 24 месеца.
 • Да станете част от развитието на продукти с огромен потенциал в Amusement индустрията
 • Среда, която е резултатно ориентирана, подкрепя иновациите и дава възможност на идеите ви да се осъществят;
 • Възможност за професионално развитие, подкрепено от световния лидер в катерачната индустрия;
 • Срок за кандидатстване от 28.06.2018 до 12.07.2018

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако сме предизвикали интереса ви, моля представете Вашата автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

 

·         Проектира и разработва нови продукти и процеси във връзка разработването на продуктовата иновация „Атракционно съоръжение за летене с аеродинамичен костюм с вертикална издигаща система"

·         Организира тестване и сертифициране на новоразработените продукти / процеси, където е приложимо;

·         Създава процедури и ръководства, придружаващи новата реализация на продукти / технологии;

·         Kомуникира инспектира и оптимизира производството на проектираните от него компоненти и системи;

Walltopia

Машинен Инженер

София

КОИ СМЕ НИЕ


WALLTOPIA е световният лидер в производството на изкуствени стени за катерене. Оперираме в над 70 държави на 6 континента с над 22 години опит в индустрията.
Във връзка с разрастването на продуктовата гама и проекти на компанията в сферата на Active Entertainment индустрията, разширяваме екипа си с трима машинни инженери, които да се включат в развитието на една продуктовите ни линии - Rollglider.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 • Проектира и разработва нови продукти и процеси във връзка с нашата продуктова линия Rollglider;
 • Оценява текущите продукти и технологии и работи за тяхното активно усъвършенстване;
 • Оценява потенциала на новоразработените продукти и технологии, както и тяхната приложимост;
 • Минимизира разходите за внедряване и производство в съответствие със стандартите за качество;
 • Води преговори със свързани доставчици / подизпълнители / институции / лаборатории;
 • Организира тестване и сертифициране на новоразработените продукти / процеси, където е приложимо;
 • Създава процедури и ръководства, придружаващи новата реализация на продукти / технологии;
 • Kомуникира инспектира и оптимизира производството на проектираните от него компоненти и системи;

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ

 • Университетска степен по машиностроене или подобна инженерна специалност
 • Владеене на английски език;
 • Опит в проектирането и доработка на съществуващи и нови продукти:
 • Добри познания за технологии, материали и производствени процеси, особено в областта на металообработването.
 • Опит в машиностроенето в 3D CAD среда (Autocad/Mechanical Desktop, SolidWorks, CATIA V5, PTC Creo)
 • Добри умения за комуникация и преговори;
 • Проактивна и отговорна личност.

ЩЕ НИ ВПЕЧАТЛИТЕ, АКО

 • Имате знания и опит в областта на виртуалното тестване - симулации с помощта на метода на крайните елементи (COSMOS, ANSYS, LS-DYNA), динамични симулации (rigid body dynamics);
 • Имате опит в писането на техническа документация (технически доклади, ръководства за потребителя, заявки за патенти и т.н.), за предпочитане на английски език;

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

 • Предизвикателна работа в млад екип, ориентиран към постигането на резултати;
 • Възможност за професионално развитие в компания на световно ниво;
 • Възможност да предизвикате не само ума, но и тялото си: членство в новата ни катерачна зала Walltopia Climbing Center.
 • Среда, която е резултатно ориентирана, подкрепя иновациите и дава възможност на идеите Ви да се осъществят;
Ако се разпознавате в тази роля - представете CV и портфолио посредством бутона „Кандидатствай“ по-долу.. Само одобрените кандидати, представили пълен комплект документи, ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.
Walltopia

Инженер Продуктово развитие

София

КОИ СМЕ НИЕ


WALLTOPIA е световен лидер в областта на дизайн, проектиране, производство и монтаж на стени за катерене. Работим в повече от 50 страни на 6 континента и имаме 20 години опит на пазара. През 2012 решихме да се предизвикаме като влезем в Amusement индустрията. Започнахме да произвеждаме свои собствени различни Active Entertainment съоръжения - Ropetopia, Ninja Course, Fun Walls, Rollglider. Само за миналата година имаме 80% ръст - и едни от основните виновници за това са инженерите, занимаващи се с продуктово развитие.


Те са хората, които взимат продукта като концепция или просто набързо нарисувана скица, а крайната им цел е да го направят реалност. Веднъж направили го реалност - задачите им са свързани с оптимизация и развитие на продукта, на който са се посветили. То-do листовете им включват работа с всички останали в компанията - от търговци, дизайнери и инженери през производството, до проджект мениджъри и маркетинг. Отговорни са, креативни и най-вече - влагат страст в това, което вършат. Въпреки че са инженери по образование - голяма част от ролята им е да бъдат и предприемачи - така че не им липсват и смелост, и самоинициатива.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Участва във всички процеси по създаването на продукти - от концептуален дизайн до физическо изпълнение;
 • Оценявa техническа / строителна осъществимост на продуктите;
 • Прави продуктови чертежи на AutoCAD и/или Advance Steel;
 • Работи в екип с производството за достигане на желаното качество, срокове и цена на редовната серия на продуктите;
 • Дава предложения за оптимизация на дизайна и производството;
 • Дава решения за възникнали проблеми с продуктите;
 • Координира и договаря условията с доставчиците на специфични части, нужни за производството;
 • Обработва техническата част по поръчки във вътрешната система на компанията

НАШИЯТ ИДЕАЛЕН КАНДИДАТ ИМА

 • Завършено инженерно или друго техническо образование
 • Задълбочени познания по материалознание и материалообработка (шперплат, метали, пластмаси, дървесина и др)
 • Добри познания на производствените процеси 
 • Отлично владеене на AutoCad. Advance Steel се смята за предимство 
 • Отговорност и организираност
 • Добро ниво на английски език 
 • Шофьорска книжка

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

 • Да станете част от развитието на продукти с огромен потенциал в Amusement индустрията 
 • Среда, която е резултатно ориентирана, подкрепя иновациите и дава възможност на идеите ви да се осъществят; 
 • Работа в уникална съвременна офис сграда; 
 • Възможност за професионално развитие, подкрепено от световния лидер в катерачната индустрия;
 • Възможност да предизвикате не само ума, но и тялото си: членство в новата ни катерачна зала Walltopia Climbing Center, отстъпки за Climbar/Funtopia

Ако се разпознавате в тази роля - представете CV и портфолио посредством бутона „Кандидатствай“ по-долу.
Walltopia

Marketing & Event Coordinator

Sofia


WHO ARE WE

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of artificial climbing walls and active entertainment solutions. We operate in 50 countries on 6 continents and we have 19 years of experience. We work hard and we grow fast. We love being surrounded by smart, responsible and easy-going people and we’re now looking for such to join our team as a junior Marketing & Event Coordinator.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Turn event ideas into reality - build execution plans and be the coordinating touch point between parties; 
 • Oversee logistics, audio & visual equipment during events in which they are needed;
 • Ensure client success at all events and capture marketing value (e.g., photos, videos, emails);
 • Collaborate within the Marketing team to generate new ideas to scale and improve event quality and delivery;
 • Assist with any other marketing task (such as proof reading of marketing material, trade shows organization, social media marketing, etc.) when needed;
 • Hire and manage additional personnel, oversee logistics, audio & visual equipment during events in which they are needed;
  Initiate and coordinate marketing promotion campaigns in collaboration with our Graphic designers' team

OUR IDEAL CANDIDATE:

 • Has 2+ years of experience in Marketing and/or Event management;
 • Knows her or his way around a spreadsheet;
 • Has excellent oral and written communication skills;
 • Speaks fluently in English, a second language is a plus;
 • Can work under pressure and manage his/her time wisely without need of constant supervision;
 • Is a team player, willing to jump in and work on items “outside” of their job.
 • Needs to be able to occasionally work irregular business hours due to event schedules, set-up and dismantle. (seriously, we mean occasionaly indeed)

WHAT WE OFFER

 • Opportunity to learn in a world leading company
 • A young and ambitious team (we occasionaly provide pancakes and last minute tasks always come with a chocolate);
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Walltopia Climbing & Fitness membership, discounts for Climbar and Funtopia.
 • Killer parties : )

HOW TO APPLY

Apply with a one page CV and a short essay (max. 250 words) on “What is the best organized event you’ve attended and why?” 

Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Marketing & Event Coordinator

Sofia


WHO ARE WE

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of artificial climbing walls and active entertainment solutions. We operate in 50 countries on 6 continents and we have 19 years of experience. We work hard and we grow fast. We love being surrounded by smart, responsible and easy-going people and we’re now looking for such to join our team as a junior Marketing & Event Coordinator.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Turn event ideas into reality - build execution plans and be the coordinating touch point between parties; 
 • Oversee logistics, audio & visual equipment during events in which they are needed;
 • Ensure client success at all events and capture marketing value (e.g., photos, videos, emails);
 • Collaborate within the Marketing team to generate new ideas to scale and improve event quality and delivery;
 • Assist with any other marketing task (such as proof reading of marketing material, trade shows organization, social media marketing, etc.) when needed;
 • Hire and manage additional personnel, oversee logistics, audio & visual equipment during events in which they are needed;
  Initiate and coordinate marketing promotion campaigns in collaboration with our Graphic designers' team

OUR IDEAL CANDIDATE:

 • Has 2+ years of experience in Marketing and/or Event management;
 • Knows her or his way around a spreadsheet;
 • Has excellent oral and written communication skills;
 • Speaks fluently in English, a second language is a plus;
 • Can work under pressure and manage his/her time wisely without need of constant supervision;
 • Is a team player, willing to jump in and work on items “outside” of their job.
 • Needs to be able to occasionally work irregular business hours due to event schedules, set-up and dismantle. (seriously, we mean occasionaly indeed)

WHAT WE OFFER

 • Opportunity to learn in a world leading company
 • A young and ambitious team (we occasionaly provide pancakes and last minute tasks always come with a chocolate);
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Walltopia Climbing & Fitness membership, discounts for Climbar and Funtopia.
 • Killer parties : )

HOW TO APPLY

Apply with a one page CV and a short essay (max. 250 words) on “What is the best organized event you’ve attended and why?” 

Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Sales Specialist with French

Sofia


WHO ARE WE

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of climbing walls and adventure concepts for the amusement industry. We operate on 6 continents through offices in the USA, UK, Canada, Germany, Austria, Russia and Asia Pacific and export to more than 70 countries around the globe.

Setting trends in the climbing wall industry, in 2012 Walltopia started expanding its portfolio to a number of products in the amusement & adventure sector – Ninja Course, Fun Walls, Rope Course & Rollglider. Therefore, we are currently looking for a SALES SPECIALIST to proactively grow our market share and support our on-field sales force on the French market

If you are a proactive and rival deal-closer, this is an atmosphere you will enjoy.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Expanding the company’s customer network;
 • Build relationships with key account customers
 • Research new markets (of products, partners, suppliers, sub-contractors, customers and competitors in the entertainment and amusement field - locally and internationally)
 • Prepare offers by negotiating terms and conditions;
 • Calculate and evaluate products and projects costs;
 • Process orders- acceptance, forwarding to factory, follow up, organizing of shipment, invoicing;
 • Resolve emerging issues side by side with Product and Project managers;
 • Prepare documentation for tender bidding procedures.

OUR IDEAL CANDIDATE:

 • Fluent in French and English;
 • Have experience in sales;
 • Excellent communicator – achieve a win-win situation for both negotiating sides (being an interesting interlocutor will help a lot);
 • Highly responsible and organized person;
 • Great multitasker – able to work on numerous tasks by paying attention to each important detail.

WHAT WE OFFER

 • Performance based remuneration package;
 • Travelling around the world, representing the company on international trade shows;
 • Become part and get extensive knowledge and know-how from the world leader in the industry;
 • Perfect environment for responsible, ambitious individuals who are looking to gain a competitive career advantage worldwide;
 • Results – oriented, innovation – supporting company mind-set driven by inspiring leadership style;
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Walltopia Climbing & Fitness membership, discounts for Climbar and Funtopia.

HOW TO APPLY

Please, submit your CV and Cover Letter in English by pressing the 'Apply" button below. Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Accountant

Sofia


WHO WE ARE

 

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of climbing walls. We operate in 50 countries on 6 continents through offices in the USA, UK, Canada, Germany, Austria, Russia and Asia Pacific and exporting to more than 50 countries around the globe. Setting trends in the climbing wall industry, in 2012 Walltopia started expanding its portfolio to a number of products in the Active entertainment sector. 

Our Logistics team is now looking for a Freight Forwarding Specialist to work closely with the Logistics Manager in coordinating and executing day to day tasks within the department. You are our ideal candidate if you are a highly organized and disciplined person with the ability to prioritize and excel in a fast paced environment.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Processing primary and secondary accounting documents of Canadian and US entities;
 • Preparation of standard month end and year end Reports;
 • Reconciliation of data from multiple systems / sources;
 • Assist in preparation of consolidation financial statement;
 • Preparation of standard month end and year end Reports;
 • Online banking;

CORE SKILLS REQUIRED

 • University degree in Accounting / Finance / Economics;
 • At least 3 years of experience in Accounting is a must;
 • Experience in international company is an advantage;
 • Ability to work independently;
 • Good command of English both verbal and written;
 • Excellent command of Microsoft Office, Excel proficiency;
 • Collaborative style;
 • Experience with US GAAP is an advantage;

WHAT WE OFFER

 • Challenging work in a young team and result-oriented environment supporting innovations and creativity;
 • Exciting opportunity for professional development in a top company operating worldwide;
 • Perfect environment for responsible, ambitious individuals who are looking to gain a competitive career advantage worldwide;
 • Results – oriented, innovation – supporting company mind-set driven by inspiring leadership style;
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Walltopia Climbing & Fitness membership, discounts for Climbar and Funtopia.

HOW TO APPLY

Please, submit your CV and Cover Letter in English by pressing the 'Apply" button below. Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Consolidation and controlling specialist

Sofia


WHO WE ARE

 

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of climbing walls. We operate in 50 countries on 6 continents through offices in the USA, UK, Canada, Germany, Austria, Russia and Asia Pacific and exporting to more than 50 countries around the globe. Setting trends in the climbing wall industry, in 2012 Walltopia started expanding its portfolio to a number of products in the Active entertainment sector. 

Our Logistics team is now looking for a Freight Forwarding Specialist to work closely with the Logistics Manager in coordinating and executing day to day tasks within the department. You are our ideal candidate if you are a highly organized and disciplined person with the ability to prioritize and excel in a fast paced environment.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Assist in preparation of consolidation financial statement;
 • Financial control and analysis of subsidiaries;
 • Preparation of management reports - sales productivity and expenses reports;
 • Reconciliation of data from multiple systems / sources;
 • Processing primary and secondary accounting documents;
 • Preparation of standard month end and year end Reports;
 • Yearend closing;
 • Online banking – letter of credits and performance bonds;

CORE SKILLS REQUIRED

 • University degree in Accounting / Finance / Economics;
 • At least 3 years of experience in Accounting
 • Deep knowledge and understanding of the current accounting legislation;
 • Experience in manufacturing company is an advantage;
 • Ability to work independently;
 • Good command of English both verbal and written;
 • Excellent command of Microsoft Office, Excel proficiency;
 • Ability to cooperate in a team environment 
 • Experience with SAP is an advantage;

WHAT WE OFFER

 • Challenging work in a young team and result-oriented environment supporting innovations and creativity;
 • Exciting opportunity for professional development in a top company operating worldwide;
 • Perfect environment for responsible, ambitious individuals who are looking to gain a competitive career advantage worldwide;
 • Results – oriented, innovation – supporting company mind-set driven by inspiring leadership style;
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Walltopia Climbing & Fitness membership, discounts for Climbar and Funtopia.

HOW TO APPLY

Please, submit your CV and Cover Letter in English by pressing the 'Apply" button below. Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Product Manager

Sofia


WHO WE ARE

 

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of climbing walls and number one preferred manufacturer at the US market. We operate in 70 countries on 6 continents and have 22 years of experience.

Since 2012 Walltopia started expanding its portfolio to a number of products in the Active Entertainment industry. Currently, apart from artificial climbing walls and safety equipment, Walltopia manufactures adventure products like Ropetopia, Ninja Course, Fun Walls & Rollglider.

Therefore, we are now looking for a Product Manager to exapnd and develop our Zip Line product. You are our ideal candidate if you are not afraid of challenges, have a can-do attitude and are eager to expand your knowledge.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Perform AutoCAD and Advance Steel drawings, prepare preliminary design;
 • Create and improves products from conceptual design to physical implementation;
 • Evaluate and resolve technical/construction feasibility, design optimization, and product issues;
 • Determine products price and communicate with clients to ensure the project meets all their needs;
 • Optimize products’ cost for current products and verify proof of concept for newly developed once;
 • Communicate with the factory the product/project specifications;
 • Coordinate and negotiate terms with suppliers of the product parts;
 • Facilitate inventory turnover and product availability by reviewing and adjusting inventory levels and production schedules;
 • Acknowledge specific orders after client confirmation and process these in the company internal system.

CORE SKILLS REQUIRED

 • University degree in Engineering or other technically oriented field;
 • Deep knowledge on materials and their way of treatment (plywood, metal, plastics, wood, etc)
 • Good knowledge of installation and assembly processes;
 • Excellent knowledge in AutoCAD /knowledge in Advance Steel would be considered advantage/;
 • “Can – do” attitude;
 • Responsible and highly organized;
 • Fluency in English;
 • Valid driving license.

WHAT WE OFFER

 • Become part of a product with enormous potential in the amusement and adventure sector;
 • Environment that is result – oriented, supports innovation and is driven by great mind and inspiring leadership style;
 • Global-level opportunity for professional development, supported by the world leader in the climbing industry;
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course,Walltopia Climbing Center membership, discounts for Climbar and Funtopia.

HOW TO APPLY

Please, submit your CV and Cover Letter in English by pressing the 'Apply" button below. Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Walltopia

Freight Forwarding Specialist

Sofia


WHO WE ARE

 

WALLTOPIA is the world leader in the manufacturing of climbing walls. We operate in 50 countries on 6 continents through offices in the USA, UK, Canada, Germany, Austria, Russia and Asia Pacific and exporting to more than 50 countries around the globe. Setting trends in the climbing wall industry, in 2012 Walltopia started expanding its portfolio to a number of products in the Active entertainment sector. 

Our Logistics team is now looking for a Freight Forwarding Specialist to work closely with the Logistics Manager in coordinating and executing day to day tasks within the department. You are our ideal candidate if you are a highly organized and disciplined person with the ability to prioritize and excel in a fast paced environment.

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Organise online trade procedures in order to find the best shipping solutions in terms of costs,timing and efficiency;
 • Negotiate terms with suppliers of forwarding services, couriers and customs agents;
 • Organise and monitor the forwarding process of company product around the globe;
 • Comply with laws, regulations and requirements of the country our good are shipped to;
 • Keep updated forwarders data base. 

CORE SKILLS REQUIRED

 • Strong team pleayer with excellent organizational and problem solving skills;
 • Ability to handle stress, deadlines and tasks in challenging environments; 
 • University degree in Logistics, Supply Chain Management, Economics, BA or other relevant;
 • Very good communication skills in English – both verbal and written; - Good knowledge of the specifics of INCOTERMS;
 • Minimum 1 year experience in road freight forwarding or export/import department of company involved in international trade. 

WHAT WE OFFER

 •  Perfect environment for responsible, motivated individuals who are looking to gain a competitive career advantage in international company;
 • Working in a team of positive and energetic professionals;
 • Good remuneration package, labor contract with full time working engagement.
 • Challenge not only your mind, but your body too: free climbing course, Boulderland membership, discounts for Climbar and Funtopia.

HOW TO APPLY

Please, submit your CV and Cover Letter in English by pressing the 'Apply" button below. Only shortlisted applicants, who have submitted all required documents, will be contacted for an interview. All applications will be treated in strict confidentiality.

 

Страница 1 от 2
 • Climbmat
  On Belay
 • Holdtopia
  Fun Walls
 • One More Life
  Composite X
 • logo new funtopia
  Gym Realm
 • Fiction holds
  HRT
 • Safety engineering
  Ropes Course
 • Ninja Course
  Rollglider
 • Adventure Trails
  Caves
Бъдете информирани:

Следвайте ни: